Maison Plus Value

Verkopen zonder sociale premies

La taxe sur la plus value; niet goed geld terug?

Onder huizenbezitters in Frankrijk is de taxe sur la plus value sinds 2012 een veelbesproken onderwerp. Het betreft de heffing van belasting op de meerwaarde die ten tijde van verkoop van een tweede woning is ontstaan na de aankoop daarvan. Eind 2012 publiceerde de regering Hollande een wet die met zich meebrengt dat over de hiervoor bedoelde meerwaarde voortaan boven op reeds bestaande fiscale heffing ad 19% óók nog eens een heffing voor sociale lasten (prélèvements sociaux) ad 15,5% over diezelfde meerwaarde moet worden betaald.

Dit stuitte direct op protest bij met name buitenlandse huizenbezitters in Frankrijk. Als niet-ingezetenen van dat land moeten zij daardoor immers sociale heffingen betalen, zonder zelf ooit van het Franse sociale stelsel te kunnen profiteren.

Inmiddels heeft dit geleid tot een procedure bij de Europese Commissie tegen Frankrijk, waarin de Commissie wordt gevraagd Frankrijk ter zake van deze regelgeving in gebreke te stellen en op te dragen haar nationale wetgeving aan te passen. 

Maak ook bezwaar met Maison Plus Value 

Bent u van plan om binnenkort uw huis te verkopen of heeft u reeds uw huis verkocht in de afgelopen twee jaar, dan is het goed om u te realiseren dat u zeer waarschijnlijk ten onrechte de 'sociale premie' component binnen de Plus Value belasting moet betalen of al heeft betaald. Met een bezwaarschrift kunt u voorkomen dat u straks achter het net vist als Frankrijk straks alsnog, onder druk van de Europese Commissie, haar wetgeving moet aanpassen. 

Maison en France kan in samenwerking met Steinz & Dijkstra Advocaten in Den Haag, u helpen om uw recht op teruggave van de bij hen reeds geheven of nog te heffen bedragen veilig te stellen. Door tijdig, te weten binnen twee jaar na het passeren van de verkoopakte en de afdracht van de plus value-belasting namens verkopende particulieren in Frankrijk een bezwaarschriftprocedure in te stellen tegen de Franse Belastingdienst.

Steinz & Dijkstra Advocaten voeren deze procedures voor hun cliënten voor een vast bedrag van € 950,- exclusief BTW welk bedrag later eventueel wordt verhoogd met 5% exclusief BTW van de terug te ontvangen Plus Value-belasting.

Meld u aan voor de bezwaarschriftprocedure Maison Plus Value

Aan abonnees van Maison en France wordt hierop een korting van 5% aangeboden. Heeft u interesse? Laat het ons dan weten in het Voor-aanmeldformulier Maison Plus Value

Uw gegevens worden direct doorgestuurd naar Steinz & Dijkstra Advocaten die daarna contact met u op zullen nemen. Zij kunnen u uitgebreid informeren en ook een indicatie geven van uw mogelijke besparing als u bezwaar maakt via Maison Plus Value. 

N.B. Ook ná de wetswijziging van 1 januari 2016, waarin is bepaald dat er vanaf die datum zogenaamd geen sociale lasten meer worden geheven bij niet-Frans ingezetenen bij verkoop 2de woning, maar een vorm van belasting wordt geheven, is Steinz & Dijkstra Advocaten nog immer van mening dat er wel degelijk nog sociale lasten worden geheven van 15,5% van de verkoopsom en dat zij ook voor die gevallen willen trachten om de "sociale lasten" terug te claimen. 

top